Hopp til hovedinnhold

Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygg til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Du kan søkje både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse.

I Nettskulen er det mogleg å ta vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse. Oppnådd yrkeskompetanse betyr at du har bestått fagprøven eller har gjennomført vg3-opplæring som ikkje høyrer inn under lærefaga. Dette er opplæring som fører fram til yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev.

Opplæringa vert levert av Eid vidaregåande skule   

Har du har gjennomført vg1 og vg2 yrkesfag, men ikkje gjennomført fagprøve må du søke Vg3 påbygg ved ein av dei ordinære skulane. 

Nettskulen har per i dag ikkje tilbod om vg3 påbygg. 

Kvifor velje påbygg vg4?

Vg4 påbygg er studiet for deg som har valt eit yrkesfagleg opplæringsløp og har gjennomført og bestått , og som ønskjer å halde fram med studium på universitets- eller høgskulenivå.
Fullført vg4 påbygg gir generell studiekompetanse.
Påbygging vg4 er for deg som er motivert for eitt år med vidaregåande opplæring på nett.

Inntakskrav Vg4 etter oppnådd yrkeskompetanse

  • Oppnådd yrkeskompetanse med fag- og sveinebrev
  • Oppnådd yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev
 

Fag og undervisningstimar

Fellesfag (645 timar/år)
Årstimar Fag Timar i veka
140 timar Historie 5 timar
140 timar Matematikk praktisk 5 timar
84 timar Naturfag 3 timar
281 timar Norsk 10 timar

Fulltid/deltid


Det er mogleg å ta alle fire faga på full tid over eitt år eller på deltid over to år. Deltidselevar vel sjølve kva fag ein vil ta første og andre året. For elevar som har full jobb, kan det vere lurt å ta nettskulen på deltid. Elevar som tek alle fire faga og er i arbeid, må rekne med å jobbe ein del på kveldstid og i helgar med utdanninga. 
Det er nettundervising kvar veke i alle faga. I tillegg er det fellesmøte/klassemøte kvar måndag morgon på nett. Fellesmøte og undervisning blir teke opp, og elevar som er i jobb på dagtid, kan sjå undervisninga i etterkant. 

Du finn meir informasjon om vg4 påbygg på utdanning.no

Kven kan søkje?

Har du fullført og bestått fag- og yrkesopplæringa som en del av ungdomsretten, kan du søke eitt års påbygging til generell studiekompetanse (vg4). Det same gjeld deg som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringa innan utgangen av det året du fyller 24 år. Retten gjelder dei som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller seinare. Praksiskandidatar og dei som ikkje har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-67 tredje ledd, er ikkje omfatta av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Søknad på nett her: https://www.vigo.no/nyvigo/vigo/adult

Fulltid/deltid

Det er mogleg å ta alle fire faga på full tid over eitt år eller på deltid over to år. Deltidselevar vel sjølve kva fag ein vil ta første og andre året. For elevar som har full jobb, kan det vere lurt å ta nettskulen på deltid. Elevar som tek alle fire faga og er i arbeid, må rekne med å jobbe ein del på kveldstid og i helgar med utdanninga. 
Det er nettundervising kvar veke i alle faga. I tillegg er det fellesmøte/klassemøte kvar måndag morgon på nett. Fellesmøte og undervisning blir teke opp, og elevar som er i jobb på dagtid, kan sjå undervisninga i etterkant. 

Vurderingar

Deltakarane får vurderingar både skriftleg og munnleg med lyd-/video-innlevering, og fagsamtale over Teams i kvart fag. I tillegg må elevane møte på ein vidaregåande skule, anten på Eid vgs eller ein privatistskule i nærleiken av der ein bur, for heildagsprøver kvart halvår i faga norsk og matematikk.

Eksamen

Eksamen vert avlagt ved ein privatistskule i ditt nærområde eller ved Eid vgs.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kan du ta kontakt med rettleiingstenesta, sjå lenke:  

Kontakt rettleiingstenesta via e-post eller telefon - Vestland fylkeskommune

Har du spørsmål om organisering av opplæringa, ta kontakt med Eid vgs:

Telefon: 57 63 83 00 / e-post: posteidv@vlfk.no 

 

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.  Har du ikkje bestemt deg, kan du får gode tips på utdanning.no.