Hopp til hovedinnhold

Korleis søkje?

Bilete av elev som studerer digitalt

Det er litt ulik framgangsmnåte for å søkje avhengig av om du er elev eller vaksen.

Elev i Vgs

Ønskjer du, som elev i vidaregåande skule, å ta språk- eller programfag på nettskulen må du først snakke med rådgjevar på skulen din. Skulen vil så melde deg på faget.

Du finn meir informasjon om programfaga i Nettskulen på denne sida.

Studiespesialisering

Opplæring i bedrift

Skal du ha utvida tid i lære kan du søke nettskulen om å ta fellesfaga digitalt gjennom opplæringskontor/rettleiingstenesta.
Oppfølgingstenesta (OT)
Rettleiingstenesta  

Skal du ha fellesfag på yrkesfag på nett, vil dette vere ein avtale mellom opplæringskontor, rettleiingstenesta og nettskulen.

Informasjon om opplæring i bedrift finn du på nettsida til Vestland.

Vaksne

Vaksne søkjer plass ved nettfaga gjennom vaksenopplæringa

Søknadsfrist er 1. mars, men vi tar inn deltakarar også etter denne datoen dersom det er ledige plassar.

Informasjon om opplæring for vaksne finn du på nettsida vår om vaksenopplæing.

 

Har du spørsmål - kontakt oss:
E-post: post.nettskulen@vlfk.no
Tlf: 53475790