Hopp til hovedinnhold

Slik er det å være elev

Elevar i nettskulen

Som elev i nettskulen får du ein unik sjanse til å ta den utdanninga du ønskjer uavhengig av kor du bur.
Gode og kvalifiserte lærarar møter deg i digitale klasserom. Motiverte medelevar skapar gode klassemilljø.

Her er kva Tobias skriv om det å være elev i nettskulen 2022/23:

"-Nettskolen i Vestland er et solid tilbud for elever som ikke har mulighet eller tid å møte opp fysisk til undervisning. Så langt har jeg kun hatt positive erfaringer med både lærer, undervisningsopplegg og klasse miljøet!"

 

Tilbodet er variert og passar for unge og vaksne i ulike utdanningsløp.