Hopp til hovedinnhold
Som elev i nettskulen kan du jobbe digitalt frå kor som helst

Nettskulen

Nettskulen i Vestland har som mål å tilby god nettbasert vidaregåande opplæring for alle elevgrupper i fylkeskommunen vår. Manglar skulen i nærområde ditt akkurat den utdanninga eller det faget som du ønskjer? Nettskulen tilbyr utdanning og opplæring på ein litt annan måte, på tvers av skular. Ein skule med fleksible fagtilbod for både unge og vaksne. Velkommen til Nettskulen Vestland!

Korleis søkje?

Det er ulike måtar du må søke på, avhengig av om du er elev eller vaksen. Du kan lese meir på sida vår om innsøkning.
Ungdom som jobbar digitaltlt

Elev i nettskulen

På sida «elev i nettskulen» finn du meir informasjon om korleis kvardagen til elevar er og korleis undervisninga til nettskulen blir gjennomført.