Hopp til hovedinnhold

Kurs

Lærling i byggfag

I nettskulen tilbyr vi kurs som nettbasert opplæring i fellesfag for lærlingar.

Opplæring i bedrift

Lærlingar med full opplæring i bedrift kan få tilbod om nettbasert opplæring i fellesfag.
For skuleåret 2022/23 har vi ei gruppe med inntil 20 elevplassar på kvart nivå.

Undervisinga går føre seg i digitale klasserom. All undervisning i fellesfag er samla til ein dag i veka.

Fag

Fag som blir tilbydd på vg1-nivå vil vere tilpassa utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk.

Fagtilbod på vg2-nivå vil vere retta mot alle dei yrkesfaglege utdanningsprogramma.

Les meir om full opplæring i bedrift på Utdanning.no

Vg1-nivå:

ENG1009 Engelsk 140 t
MAT1111 Mattematikk 84 t
NAT1008 Naturfag 56 t

Vg2-nivå:

NOR1262 Norsk 112 t
SAK1001 Samfunnskunnskap 84 t

 

Korleis søkje?

Innsøking skjer etter avtale mellom opplæringskontor/bedrift og fylkeskommunen.

På nettsida Bli lærling eller lærekandidat kan du lese meir om Opplæring i bedrift.